Wat een prachtige speech weer van een van werelds beste sprekers Barack Obama. Hoe krijgt hij het toch elke keer weer voor elkaar om zoveel mensen recht in het hart te raken? Als ik het vergelijk met onze eigen Hare Majesteit de koningin tijdens haar kersttoespraak afgelopen december, moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat het verschil in overtuigingskracht en inspiratie groot is. Daar waar onze Majesteit zuchtend en zonder enige emotie en gevoel haar woorden voor ons neerlegt, slurpen we de woorden van Obama dorstig naar binnen. De koningin gebruikt woorden en zinnen die moeilijk vanzelfsprekend te begrijpen zijn. Daarnaast heeft ze een eentonig stemgeluid. Voor mij lijkt alsof ze geen enkele moeite wil doen om het publiek te boeien of te inspireren. Vrij snel dwaal ik dan dus af…
Barack Obama daarentegen heeft een natuurlijk talent om boeiend te spreken. Hij heeft een prettig stemgebruik, een ontspannen houding en een waardige uitstraling waar hij de luisteraar mee boeit. Hij gebruikt veel intonatie bij zijn spreken en neemt de nodige rust voor zijn woorden. Deze retorische natuurlijke kwaliteiten zijn aangevuld met retorische ‘trucjes’ die hij doeltreffend in zijn speeches weet in te zetten.
Obama gebruikt niet altijd standaard woorden en zinnen, maar eindigt deze zinnen altijd in begrijpelijke taal. Hij spreekt daarbij met veel intonatie. Hij gaat steeds harder praten naarmate een einde nadert; vormt ware <strong>crescendo’s</strong>, wat een opzwepende uitwerking op het publiek heeft. Hij neemt <strong>stiltes tussen de zinnen</strong> heel bewust en deze geven zijn woorden extra kracht. De stilte legt nadruk op zijn laatste zin en dat geeft het publiek de kans erover na te denken.
Zoals Donatello Piras (communicatiedeskundige aan het debatinstituut) al eerder analyseerde: Obama linkt  historie aan het heden geeft hiermee een <strong>continuïteit</strong> aan:  <em>”Today we continue a never-ending journey, to bridge the meaning of those words with the realities of our time.  For history tells us that while these truths may be self-evident, they have never been self-executing; that while freedom is a gift from God, it must be secured by His people here on Earth.  The patriots of 1776 did not fight to replace the tyranny of a king with the privileges of a few or the rule of a mob.  They gave to us a Republic, a government of, and by, and for the people, entrusting each generation to keep safe our founding creed.”</em>
Hij maakt in elke speech gretig gebruik van de <strong>drieslag</strong>: een boodschap drie keer brengen, waardoor de boodschap beter onthouden zal worden. Zo ook in deze speech: <em>””een regering van, door en voor het volk  </em>Piras noemt hem zelfs de “koning van de drieslag”.
En binnen bovenstaande drieslag creëert hij ook nog eens saamhorigheid. We doen dit samen; we staan naast elkaar. We hebben een gezamenlijk doel. Hij wijst op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedere burger.  Samen hebben we de macht om de koers van dit land te bepalen.
<em>”Let each of us now embrace, with solemn duty and awesome joy, what is our lasting birthright.  With common effort and common purpose, with passion and dedication, let us answer the call of history, and carry into an uncertain future that precious light of freedom.” </em>En na ook nog dit slot heeft hij de burger helemaal met zijn complete speech tot diep in zijn hart aangesproken, hem op zijn plichten en verantwoordelijkheden gewezen, saamhorigheid gecreëerd, overtuigd en geïnspireerd.
Wat me persoonlijk zo aanspreekt in de toespraken van Obama is dat hij niet bang is zijn emotie te tonen. Hij is naast president vader en echtgenoot en dat hoor je vaak op een liefdevolle manier terug in zijn toespraken. Niet zweverig, niet soft; wel emotioneel op een warme manier. En dat raakt me altijd weer. In mijn eigen spreken vind ik het ook belangrijk een gevoelige snaar te kunnen raken bij het publiek door op een directe manier emoties te verwoorden. Niet zweverig, niet soft, wel recht uit het hart. En dat werkt vaak doeltreffend.
Ik vond het weer heel inspirerend en wens hem dan ook alle succes aankomende vier jaar.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *