Jouw presentatie wordt een succes wanneer de betrokkenheid van je luisteraar groot is. Er zijn meerdere manieren om die betrokkenheid te vergroten; één daarvan is om interactiviteit te creëren. In deze blog geef ik je 11 tips om je presentatie meer interactief te maken.

1. Zorg dat je presentatie aansluit bij de behoeften van je luisteraars

Je betrekt je luisteraars bij je presentatie door eerst hun behoeftes over het onderwerp te inventariseren. Vervolgens vraag je naar hun verwachtingen van je presentatie. Jij bent de expert en kunt op ieder moment besluiten wat je wel en niet vertelt. Zorg ervoor dat je presentatie flexibel blijft. Je neemt op deze manier je publiek serieus, je geeft ze wat ze nodig hebben en je geeft je luisteraars energie door mee te mogen doen. Prezi bevat handige tools om sheets te maken achter verschillende onderwerpen. Je kunt dan een soort van ‘menukaart’ maken en achter elk ‘gerecht’ schuilt een kleine presentatie. De ‘menukaart’ zou je ook kunnen gebruiken door je luisteraars de nummers die ze besproken willen hebben hebben op een papiertje te laten schrijven en als propje naar voren te gooien. Jij hoeft zelf alleen maar propjes te rapen en dat onderwerp aan de orde te stellen. De propjes die vanwege tijd niet meer aan bod kunnen komen, kun je na afloop mee naar huis nemen en achteraf de antwoorden mailen.

2. Stel vragen

Stel gedurende je gehele presentatie gerichte vragen aan de groep, om te weten te komen wat ze over het betreffende gedeelte van je presentatie al weten. Dat hoef je dan niet meer te vertellen en je voorkomt daarmee dat je luisteraar afhaakt. Geef daarnaast je luisteraars regelmatig de gelegenheid om vragen te stellen. Waardeer hun betrokkenheid en geef antwoord.

3. Houd een debat

Gebruik de mening van je publiek. Mensen vinden het heerlijk om hun eigen mening te kunnen geven op het onderwerp. Zorg dat iedereen voldoende gelegenheid krijgt om te reageren op elkaar, zodat het een goede discussie wordt. Aan het einde van de discussie vat je de verschillende meningen kort samen. Er hoeft geen consensus te worden bereikt!

4. Geef een case

Geef een case waarin een probleem opgelost moet worden en laat het groepje een oplossing verzinnen. De oplossingen kunnen besproken worden en jij als presentator kunt aanvullende informatie geven of bijsturen.

5. Kom ter plekke tot een praktische actie

Je kunt tijdens een presentatie ook meteen tot een actie komen, zoals hulp bieden bij het invullen van formulieren, aanvragen. Of je kunt alvast een eerste aanzet doen tot een raamwerk of concept.

6. Doe een energizer

Als de luisteraars lang zitten en luisteren, zakt de energie. Je kunt een korte energizer doen, om weer energie in het lichaam en het hoofd te brengen.

7. Laat ervaringen delen

Vraag of iemand een ervaring met het onderwerp met de groep wil delen. Dat geeft betrokkenheid en de case kun je gebruiken om je informatie bij aan te laten sluiten.

8. Gebruik media

Gebruik verschillende media in je presentatie. Denk eens aan de website online, twitter, een gebruiksvoorwerp als metafoor, een tekening, video, audio of ervaringsdeskundige. Je kunt Twitter inzetten door een hashtag te bedenken en een paar prikkelende oneliners te noemen in je presentatie. Geef de luisteraars de gelegenheid de door jou bedachte of zelfbedachte tweets over het onderwerp te verspreiden. Zorg er wel voor dat de hastag al vantevoren bekend is en ook door je collega’s wordt gebruikt.

9. Reageer op non-verbale signalen

Reageer op non-verbale signalen van de luisteraars. Benoem wat je ziet en stel een vraag, bijvoorbeeld: “Ik zie je bedenkelijk kijken, vertel..”. OfKlopt het dat ik veel ‘ja-kinkkers’ zie? Zijn jullie het eens?” Neem de ander vooral serieus, houd oogcontact, luister naar het antwoord en probeer aandacht te krijgen bij de ander voor het onderwerp.

10. Gebruik humor

Breng op een natuurlijke manier wat luchtigheid of humor in de presentatie.Daarmee creëer je ontspanning en maak je contact.

11. Gebruik stiltes

Tot slot, zorg dat je met stiltes de aandacht op je richt, waardoor je indirect ook voor interactiviteit zorgt.

Ik wens je veel plezier met jouw interactieve presentatie.

Wellicht ook interessant voor jou: presentatieboost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *